0934.891.515

Mục tiêu về môi trường năm 2024 của Toyota Mỹ Đình

09/05/2024

Mục lục

Với mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp xã hội, Toyota Mỹ Đình luôn cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ về vấn đề môi trường đối với sản phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty. Trong đó, việc kiểm soát chất lượng môi trường xả thải (nước thải, khí thải, tiếng ồn) từ nhà máy là ưu tiên quan trọng nhất.

[VeDauTrang]
Thông báo
Đóng