0934.891.515

Thông Tin tuyển dụng

STT Chức vụ Số lượng Mức lương Địa điểm Ngày hết hạn
1 Nhân viên kinh doanh ô tô KV TP Hồ Chí Minh 33 Liên hệ TP Hồ Chí Minh 30/11/2021 Xem chi tiết
2 Nhân viên kinh doanh ô tô KV Quảng Ninh 100 Liên hệ Quảng Ninh 11/11/2021 Xem chi tiết
3 Nhân viên kinh doanh ô tô KV Hải Phòng 100 Liên hệ Hải Phòng 11/11/2021 Xem chi tiết
4 Nhân viên kinh doanh ô tô KV Đà Nẵng 100 Liên hệ Đà Nẵng 11/11/2021 Xem chi tiết
5 Nhân viên kinh doanh ô tô KV Hà Nội 100 Liên hệ Hà Nội 11/11/2021 Xem chi tiết

Bài viết khác

Quy trình tuyển dụng

Nguyên tắc chung: Tuyển chọn ứng viên qua 3 vòng. Các ứng viên phải vượt qua vòng tuyển chọn hiện tại mới được vào vòng tiếp theo.Chỉ có các ứng viên được lựa chọn vào vòng tiếp theo...

Xem chi tiết

Môi trường làm việc

Toyota Mỹ Đình luôn tin tưởng rằng các nhân viên thực sự xuất sắc là yếu tố quyết định thành công của mình. Do vậy, chúng tôi tuyển dụng những nhân viên có năng lực cao, đào tạo và hỗ trợ họ...

Xem chi tiết

Chính sách đãi ngộ

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Công ty đã tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài...

Xem chi tiết
[VeDauTrang]
Thông báo
Đóng