0934.891.515

Mục tiêu và kế hoạch môi trường năm 2023 của Toyota Mỹ Đình

11/05/2023

Mục lục

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

TOYOTA MỸ ĐÌNH

 

Đẩy mạnh các hoạt động kaizen môi trường và tái chế rác thải.

Giảm mức phát tán khí thải trong quá trình sửa chữa xe ra môi trường.

Truyền thông về hoạt động môi trường với các bên liên quan.

Nâng cao ý thức nhân viên trong việc bảo vệ môt trường và duy trì vệ sinh 5S trong và ngoài xưởng, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua truyền thông.

Giảm đầu bơm keo, dầu sấy ra môi trường.

Đạt điểm tối đa chương trình  Eco dealership của TMV.

Tuân thủ các yêu cầu về pháp luật môi trường.

An toàn tuyệt đối về cháy nổ và vệ sinh môi trường.

 

                                                 Ngày 12 tháng 01 năm 2023

                                                       CÔNG TY TNHH MTV TOYOTA MỸ ĐÌNH

                                                                Tổng giám đốc

 

 

[VeDauTrang]
Thông báo
Đóng