Kế hoạch triển khai môi trường năm 2022 của Toyota Mỹ Đình

22/06/2022

Mục lục

Trong suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam, song song với các hoạt động phát triển kinh doanh và lắp ráp ô tô tại đất nước sở tại, Toyota không ngừng quan tâm đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là các vấn đề về môi trường tại Việt Nam. Toyota Mỹ Đình cũng không ngoại lệ và luôn đề cao các hoạt động vì môi trường lên hàng đầu trong các hoạt động của công ty. Dưới đây là kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường của Toyota Mỹ Đình năm 2022. 

I. Mục tiêu môi trường năm 2022 của Toyota Mỹ Đình

1. Xây dựng hình ảnh môi trường xanh tại xưởng sửa chữa chung. 

2. Giảm mức tiêu thụ điện nước theo tiêu chuẩn ( KPI năm 2022) 

3. Giảm thiểu phát khí thải và chất thải nguy hại, phân loại chất thải nguy hại ngay từ đầu nguồn 

4. Nâng cao ý thức nhân viên trong việc bảo vệ môt trường và duy trì vệ sinh 5S trong và ngoài xưởng, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua truyền thông

5. Giảm tiếng ồn từ máy nén khí lâu năm 

6. Giảm hộp nhựa đựng sơn ra môi trường 

7. Đạt điểm tối đa chương trình Eco dealership của TMV.

8. Tuân thủ các yêu cầu về pháp luật môi trường. 

9. An toàn tuyệt đối về cháy nổ và vệ sinh môi trường.

II. Kế hoạch triển khai môi trường năm 2022

1. Xây dựng hình ảnh môi trường xanh tại xưởng GJ 

- Nội dung triển khai: Trang bị cây xanh trên các bức tường, cột xưởng và trên bề mặt các hệ tủ đồ, tạo hiệu ứng cho không gian làm việc xanh.

- Người thưc hiện: Xưởng sửa chữa chung

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2022

2. Giảm mức tiêu thụ điện nước theo tiêu chuẩn (KPI năm 2022)

- Nội dung triển khai: 

 • Quy định tắt các thiết bị điện khi không làm việc ( trực quan).

 • Ưu tiên chuyển đổi dùng các thiết bị tiết kiệm điện và nước. Đổi máy bơm lưu lượng nhỏ hơn mà áp suất lớn hơn. Đảm bảo vẫn sạch xe mà giảm lượng nước. 
 • Đào tạo hướng dẫn nhân viên cách sử dụng các thiết bị sao cho tiết kiệm ( Dán nhãn cảnh báo hướng dẫn tại các thiết bị điện – Bật tắt theo giờ quy định ) .

- Người thưc hiện: Xưởng sửa chữa chung.

- Thời gian thực hiện: Duy trì cả năm 2022.

3. Giảm thiểu phát khí thải và chất thải nguy hại, phân loại chất thải nguy hại ngay từ đầu nguồn

- Nội dung triển khai: 

 • Bố trí máy hút khỉ thải, vận hành thu hồi khí thải khi nổ máy tại khoang vệ sinh kim phun. 
 • Đào tạo và nhắc nhở nhân viên thường xuyên phân loại rác thải nguy hại (Có dầu và không có dầu – Xưởng GJ) (dính sơn và không sơn – Xưởng BP+ Beauty salon).
 • Hút bùn thải tại khoang rửa xe và vệ sinh bể tách dầu định kỳ. 

- Người thưc hiện: Xưởng sửa chữa chung/đồng sơn/beauty salon.

- Thời gian thực hiện: Quý 1 thu hồi khí thải tại khoang. Các hoạt động khác thực hiện duy trì cả năm 2022.

4. Nâng cao ý thức nhân viên trong việc bảo vệ môt trường và duy trì vệ sinh 5S trong và ngoài xưởng, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua truyền thông.

- Nội dung triển khai: 

 • Nâng cao hoạt động 5S chấm điểm theo phân mức ,( theo từng level). Có hoạt động đánh giá định kỳ, thi đua khen thưởng 5S.
 • Mở rộng hoạt động 5S ở một số khu vực mới. 
 • Đào tạo nhân viên và nhắc nhở thường xuyên trong quá trình hoạt động. 
 • Tổ trức các buổi đào tạo tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường đến các nhân viên toàn công ty. 
 • Trực quan bằng hình ảnh các quy trình và hoạt động 5S trên hệ tủ đổ xưởng.

- Người thưc hiện: Tất cả các bộ phận.

- Thời gian thực hiện: Xây dựng các hướng dẫn và hình ảnh trực quan trong quý 2 năm 2022. Các hoạt động đào tạo tuyên truyền, thi đua khen thưởng duy trì cả năm 2022.

5. Giảm tiếng ồn từ máy nén khí lâu năm

- Nội dung thực hiện: Thay máy nén khí mới.

- Người thực hiện: Xưởng BP.

- Thời gian thực hiện: Quý 1.

6. Giảm hộp nhựa đựng sơn ra môi trường

- Nội dung thực hiện: Tái sử dụng một phần hộp đựng sơn làm hộp dự trữ sơn thừa. 

- Người thực hiện: Xưởng Bp.

- Thời gian thực hiện: Quý 1.

7. Tuân thủ các yêu cầu về pháp luật môi trường 

- Nội dung thực hiện: 

 • Cập nhật các văn bản mới và tuân thủ. 
 • Định kỳ đo kiểm nước thải và giám sát môi trường. 
 • Đo kiểm môi trường lao động.
 • Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc để giảm khí thải và tiếng ồn. 

- Người thực hiện: Phòng Hành chính, phòng Dịch vụ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Đạt điểm tối đa chương trình Eco dealership của TMV 

- Nội dung thực hiện: Định kì đánh giá và kiểm tra hệ thống quản lí môi trường.

- Người thực hiện: Ban môi trường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. An toàn tuyệt đối về cháy nổ và vệ sinh môi trường

- Nội dung thực hiện:

 • Định kỳ kiểm tra hệ thống PCCC.  
 • Tổ chức huấn luyện PCCC cho CBNV 
 • Kịp thời xử lý các hiện tượng có thể gây mất an toàn. 
 • Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, hệ thống kỹ thuật trong công ty.

- Người thực hiện: Ban AT/CBNV công ty.

- Thời gian: Năm 2022. 

TOYOTA MỸ ĐÌNH

📌 Hotline: 093.489.1515

📌 Địa chỉ: Số 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

📌 Website: https://toyotamydinh.com.vn/ 

 

[VeDauTrang]
Thông báo
Đóng