TIN TỔNG HỢP

content.title
TOYOTA MỸ ĐÌNH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “THÁCH THỨC VỚI KHÔNG SỬ DỤNG NHỰA DÙNG MỘT LẦN”
Khi môi trường sống ngày càng bị de dọa do ôi nhiễm, rác thải nhựa ở mọi nơi…vấn đề là từ nhựa dùng 1 lần. Nhựa là một vật liệu được phát minh ra nhờ sự kết hợp giữa Ethylene oxide, xylene, và benzen trong đó có xăng dầu. Để có thể tự phân hủy, vật liệu n
Đọc tiếp