CAM KẾT MÔI TRƯỜNG CỦA TOYOTA MỸ ĐÌNH

04/03/2019 12:00

 

Toyota Mỹ Đình (TMD) hoạt động với phương châm “Bảo tồn tài nguyên và Bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi”

Theo đó, TMD luôn cam kết:

  1. Luôn luôn tuân thủ chặt chẽ các Quy định bảo vệ môi trường theo luật môi trường hiện hành
  2. Kiểm soát các chất thải hằng ngày: Phân loại và lưu giữu chất thải ngay từ nguồn nguyên vật liệu, lắp đặt các trang thiết bị thu gom, lọc hút nguồn khí thải độc hại. Kiểm thường xuyên hoạt động của các trang thiết bị này.
  3. Phổ biến và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty.
  4. Sẵn sàng hợp tác và trao đổi với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
  5. Định kỳ xem xét các mục tiêu môi trương cụ thể đã đặt ra, đồng thời phấn đấu đạt tới những mục tiêu cao hơn.

Chúng tôi đã được chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001:2015

Với phạm vi chứng nhận: Bán xe ô tô Toyota, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng.